Depolama Koşulları

  • Sıcaklık – Genelde uygun saklama sıcaklığı 15-25º C arasıdır. Düşük sıcaklıklarda (sıfırın altı) kauçuk mamullerin nispeten sert ve kırılgan bir yapıda olacağı unutulmamalıdır. Kalorifer, soba, sıcak boru hattı gibi ısı kaynaklarının çok yakınında muhafazadan kaçınılmalıdır.
  • Ozon – Ozon gazının (O3) özellikle kauçuk tipi elastomerler üzerinde son derece aşındırıcı bir etkisi vardır. Bu tür mamuller mümkün olduğu kadar floresan lambalar, elektrik motorları, parlayıcı kimyasallar vb. gibi ozon üreten kaynaklardan uzak tutulmalıdır. Varsa kullanım anında dek hava almaz ambalajlarından çıkarılmamalıdır.
  • Işık – Kauçuk mamuller floresan ışık ya da güneş ışığı gibi yüksek oranda mor ötesi ışın içeren ışık kaynaklarına doğrudan maruz bırakılmamalıdır. Bunun yerine depolama ortamında doğal renkli aydınlatmalar tercih edilmeli, içeri çok fazla güneş ışığı giriyorsa depo camları mor ötesi ışınları filtrelemek için turuncu ya da kırmızıya boyanmalıdır.
  • Nem – Depolama ortamındaki bağıl nem oranı %40-70 arasında olmalıdır. Rutubetin havadaki su buharının yoğunlaşmasına imkân tanıyacak bir düzeyde olmamasına dikkat edilmelidir. Kauçuk mamul özellikle aşırı nemli ortamlarda muhafaza edilmemelidir.
  • Zararlı maddeler – Kauçuk mamuller yakıt türevleri, solventler, asidik malzemeler ya da temizlik malzemeleri gibi başka kimyasallar ya da kimyasal dumanları ile temas ettirilmemelidir. Özellikle bakır ve mangan ya da bunların alaşımı ile temasları önlenmeli, plastikleştirici katılmış film ve folyolar ambalaj için kullanılmamalıdır. Farklı tür ve özellikle farklı renkteki kauçuk mamullerin de birbirleriyle temasından kaçınılmalıdır.
  • Toz – Mamuller orijinal ambalajında, tozlu ve kirli alanlardan uzakta muhafaza edilmelidir. Önlenmesi basit olmakla birlikte dikkat edilmediğinde mamul üzerindeki yabancı parçacıklar döner mil keçelerinde dudak ile yüzey arasında film şeridi oluşumunu engellerken, hidrolik ve pnömatik sistemlerde buna ilave olarak hassas sistem bileşenlerinin zarar görmesine neden olabilirler.
  • İstifleme – Özellikle ağır mamuller (ör. kauçuk kaplı sac piston keçeleri) hassas sızdırmazlık dudakları ezilecek şekilde üst üste istiflenmemelidir. Keçelerin üstünde uzun süreli yük bulundurulmamalıdır. Yüksek sıcaklıklarda devamlı yük altında kalmak keçe üzerinde kalıcı deformasyona neden olabilir.
  • Saklama – İster satıcıda isterse kullanıcıda olsun mevcut sistem el verdiği ölçüde ilk giren ilk çıkar prensibi uygulanmalıdır. Önce daha eski tarihli ürünler depo alanını terk etmelidir.
  • Temizleme – Gerekli olduğunda elastomer kaplı ve yaysız keçelerin temizliği için sabunlu su kullanılabilir. Mamul temizleme işleminin ardından kalıntılardan arındırılmalı ve oda sıcaklığında kurumaya bırakılmalıdır. Kauçuk mamul temizliğinde kesinlikle aşındırıcı kimyasallar ya da solventler kullanılmamalıdır. Metal kaplamayı ya da yayı paslanmaya karşı korumak için temizliğinden emin olunan uygun bir yağ ya da gres kullanılabilir.

RULMAN ARAMA